גבהּ

גבהּ
גָּבַהּ(b. h.; v. גבב; cmp. גאה) to be high; to be elated. Meg.15a ג׳ המןוכ׳ (Var. ג׳ לבו של המן) Haman is haughtier than Ahasver (he dared what Ah. did not venture); Yalk. Esth. 1056.Sot.5a ולא ג׳ הר סיני למעלה and Mount Sinai did not rise higher (grow proud). Hif. הִגְבִּיהַּ 1) to raise, elevate; to make elated. Taan.23a a generation which was to be humbled הִגְבַּהְּתּוֹ בתפלתן hast thou lifted up through thy prayer, v. גָּאָה.Erub.55a מי שמַגְבִּיהַּ דעתו עליו כשמים Ms. M. (ed. עליה, ed. Sonc. מגב׳ עצמו כשמ׳; v. Rabb. D. S. a. l.; Yalk. Deut. 940 שמגיס דעתו) who exalts his mind in himself as high as the heavens (who considers himself very wise, ed. who considers himself on account of his knowledge of it as high ). Ib. 13b him who lowers himself הק״בה מַגְבִּיהוֹ the Lord will raise, וכל המגביה עצמווכ׳ and whomsoever exalts himself, the Lord will lower; ib. 54a; Ned.55a. Tanḥ. Ki Thissa 14 מַגְבִּיהִים פניהם lifted their faces up; a. fr.Ḥall. III, 1 מַגְבַּהַת הלתה she lifts up (dedicates) the priests share; v., however, גָּבָה. 2) to take up a lost object in order to take possession of it. B. Mets.8a המגביה מציאה לחבירווכ׳ if one takes up an object in behalf of his neighbor; ib. 10a; Bets.39b; a. fr. Hof. הוּגְבַּהּ to be raised. Sot.47b שפלים הוּגְבָּהוּ the low have been raised. Tanḥ. Ki Thissa 5; Lev. R. s. 8 בלשון זהה׳ with the word zeh (Lev. 6:13) has he (Aaron) been raised.Part. מוּגְבַּהּ, f. מוּגְבַּהַת. Y.Shebu.I, 32d bot. what means שְׂאֵת (Lev. 13:2) מוגבהת a raised spot (Sifra Thazr., Neg. ch. I מובחקת, corr. acc.). Hithpa. הִתְגַּבֵּהּ, Nithpa. נִתְגַּבֵּהַּ to be elated, boastful. Tanḥ. Ḥuck. 1 התחיל מִתְגַּבֵּהַּ והולך he beame more and more overbearing (Tanḥ. ed. Bub. ib.; Num. R. s. 18 מתגבר). Num. R. s. 6, beg. נִתְגַּבְּהוּ בעצמם they were proud of their own selves.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • גבה — 1 adj. נישא, רם, נשגב, נעלה, מרומם, בכיר, מכובד; ארך רגליים, גבה קומה; גא, גאה; סופרן, דק (קול) 2 v. הורם, הונף, נישא, הובלט; הועלה, רומם; נעשה גבוה, הוצמח, הוגדל, הוארך; הוגבר, חוז 3 v. להיעשות גבוה, לתפוס גובה, לגדול, לצמוח, להתארך, להתנשא,… …   אוצר עברית

 • גבה-לב — יהיר, גאוותן, רברבן {{}} …   אוצר עברית

 • גבה כסף — אסף כסף, תבע לשלם כסף {{}} …   אוצר עברית

 • גבה לבו — התגאה, התרברב, התנשא, התפאר {{}} …   אוצר עברית

 • גבה מחיר כבד — עלה ביוקר רב, פגע קשות {{}} …   אוצר עברית

 • גבה עדות — חקר, הציג שאלות, רשם את דברי העד {{}} …   אוצר עברית

 • גבה קומה — גבוה, ענק, ארך רגליים {{}} …   אוצר עברית

 • גבה-גלים — בעל גלים גבוהים מהרגיל, גלי {{}} …   אוצר עברית

 • גרם להרמת גבה — התמיה, הפליא, עורר השתוממות {{}} …   אוצר עברית

 • הרים גבה — השתומם, התפלא, נראה לו משונה {{}} …   אוצר עברית

 • ים גבה-גלים — ים סוער, ים שגליו גבוהים במיוחד {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”